Kontakt

slogan HT roadVítejte na stránkách společnosti HT Road s.r.o.,


člena skupiny HT GROUP, specialisty na frézování ploch s asfaltovým a betonovým povrchem, betonových ploch v průmyslových halách i betonových vozovek.

HT Road s.r.o. - ukázka činnosti Firma vznikla transformací jednoho z prvních subjektů, který se touto prací ČR zabýval od roku 1990. Kvalita naší práce je dána zkušenostmi a odborností pracovníků, kterou získali prací v zahraničí a dlouhodobou praxí ve specializované firmě.

Speciální technika, kterou je vybaven náš strojový park, nám dovoluje zajišťovat provádění rozsáhlých i menších akcí na stavbách, při rekontrukcích vozovek, lokálních výspravách i speciálních pracích např. v halách, garážích, tunelech ap.

Modrožluté stroje  -  frézy WIRTGEN HT Road můžete potkat na silnicích po celé České republice i Slovensku a na první pohled poznáte, že jsou pravidelnou péčí udržovány v nejlepším technickém stavu. Na stavby jsou dopravovány firemními tahači s návěsy.

Jednotlivé zakázky jsou ve spolupráci s investory a se zadavateli dlouhodobě připravovány, ale jsme schopni i velmi rychle a operativně řešit aktuální potřeby klientů.


HT Road s.r.o. - ukázka činnosti
Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

Název projektu: Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_042/0007273
Datum zahájení projektu: 29. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017
Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Nízkouhlíkové technologie - I. Výzva - Druhotné suroviny.

Popis projektu: Předmětem projektu je uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti využívání druhotných surovin. Projekt se zabývá nahrazením zastaralých technologií a technologických postupů při rekonstrukci silnic, zároveň se zaměřuje na problematiku zatím nedostatečného využívání druhotných surovin při renovaci silnic.

Finanční náročnost projektu: 19 600 000,- Kč
Podíl finanční účasti SUB: 8 820 000,- Kč

Logo EU
Logo MPO