specialista na frezovani

Frézování ploch

Frézování ploch

Frézováním povrchu vozovek, letišť a jiných dopravních ploch za studena se odstraňují narušené nebo staré vrstvy či nerovnosti. Technologii frézování za studena je možné využít i na zdrsnění povrchu.

Zpevňování krajnic

Zpevňování krajnic

Nová technologie oprav neúnosných okrajů vozovek. provádí se rekontrukce jen skutečně narušené krajnice s minimalizací přesunů hmot, cenovou i časovou úsporou a snížením negativních vlivů na ekologii.

O společnosti HT ROAD s.r.o.

Image

HT ROAD s.r.o., člen skupiny HT GROUP, je specialista na frézování ploch s asfaltovým a betonovým povrchem, betonových ploch v průmyslových halách i betonových vozovek.

STROJOVÝ PARK

Frézování vozovek za studena provádíme nejmodernějšími stroji WIRTGEN.

WIRTGEN nabízí inovativní, výkonné a hospodárné produkty a technologie pro frézování a je světovou špičkou v silničním stavitelství a rekonstrukcích silnic.

Fréza W 35 Ri - pro ....

Fréza W 50 DC - ideální pro frézování...

Fréza W 50 Ri - pro frézování...

Fréza W 100 F - tyto frézy umožňují...

Fréza W 100 CFi - frézy s 3D nivelací...

Fréza W 2100 - nejmodernější ...

Sesterské společnosti

Společnost HT ROAD s.r.o. je členem společenství firem HT GROUP.

Společnost HT FLOOR se od roku 1997 specializuje na realizaci průmyslových podlah.

Společnost HT STEEL se od roku 2002 zabývá dodávkou a montáží ocelových konstrukcí a montovaných hal.

Společnost HT WINDOOR se zabývá dodávkou a montáží otvorových výplní PVC, EURO a hliník.

Společnost HT REAL se zabývá pronájmem ledových ploch, sportovní haly a kanceláří.

Podnikatelský projekt roku 2018 - 1.místo pro HT ROAD!

Image
Image

Projekt byl oceněn díky pozitivnímu snížení CO2, snížení potřeby primárních surovin a jejich dopravy a tím došlo i ke snížení emisí skleníkových plynů a produkce dalšího znečištění. Pořízením nové technologie došlo ke značnému časovému zkrácení práce, omezení rozsahu práce a využití druhotných surovin při opravách pozemních komunikací.

Společnost čerpá finanční prostředky v rámci programu OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK).

Název projektu: Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny
Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_042/0007273
Datum zahájení projektu: 29. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017
Dotace poskytnutá v souladu s cíli programu Nízkouhlíkové technologie - I. Výzva - Druhotné suroviny.

Popis projektu: Předmětem projektu je uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti využívání druhotných surovin. Projekt se zabývá nahrazením zastaralých technologií a technologických postupů při rekonstrukci silnic, zároveň se zaměřuje na problematiku zatím nedostatečného využívání druhotných surovin při renovaci silnic.

Finanční náročnost projektu: 19 600 000,- Kč
Podíl finanční účasti SUB: 8 820 000,- Kč

Image
Image
© Copyright 2024 HT Road s.r.o.. All Rights Reserved.

Search